Propunere Modificări Regulament CNUUS

Stimați colegi radioamatori, Radioclubul CSM Bistrița are onoarea de a vă prezenta propunerile de modificare a Regulamentului Campionatului Național UUS aduse de Sorin Ciorceri, YO5PJB. Toți cei ce doresc să vină cu sugestii sau să comenteze propunerile de modificare din acest articol, sunt invitați să o facă. Încurajăm întreaga Comunitate a radioamatorilor din România să vină cu păreri pertinente pentru îmbunătățirea acestui regulament supus dezbaterii.

LEGENDA:
– text cu culoarea verde, reprezintă text adăugat în regulament
– text cu culoarea roșie, reprezintă text șters din regulament
– text cu culoarea albastru, reprezintă puncte de completat;

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM

Federaţie sportivă naţională a cluburilor de radioamatori din România afiliată IARU
Strada Nicolae Filipescu Nr. 51-53, P.O. Box 22-50, RO-014780 Bucureşti
Tel./Fax +40.21.3155575 – yo3kaa@allnet.ro

Regulament CN UUS

La Campionatele Naţionale în UUS pot participa toţi radioamatorii români care sunt membri ai Federaţiei Române de Radioamatorism prin structurile afiliate.

Participanţii trebuie să respecte litera şi spiritul concursului, să folosească o putere de emisie conformă cu Regulamentul de Radiocomunicaţii pentru Serviciul de Amator din România conform anexa 3/art.1(1); să respecte modul de lucru conform segmentelor de bandă recomandate de IARU.

Nu sunt permise legăturile prin intermediul repetoarelor şi nici folosirea acestora pentru a fixa frecvenţe de întâlnire în concurs.

Prin trimiterea fişei de concurs pe hârtie sau electronic în format electronic (format EDI), în mod automat se consideră ca declaraţie pe propria răspundere că emitentul cunoaște, acceptă şi respectă regulamentul de concurs şi Regulamentul de Radiocomunicaţii pentru Serviciul de Amator din România, astfel că orice inadvertenţă poate duce la penalizări. De asemenea, acceptă controlul privind modul de respectare a acestora în timpul competițiilor.

Date / Ore / Durate

Concursul se desfășoară în al treilea sfârşit de săptămână integral cuprins în luna august:

 • 144 MHz – SÂMBĂTĂ, în două etape: orele 12:00 – 15:00 și 15:00 – 18:00 UTC
 • 432 MHz – DUMINICĂ, în două etape: orele 03:00 – 05:00 și 05:00 – 07:00 UTC
 • SHF-1,3; 2,3; 3,4; 5,7; 10,3; 24,2 GHz – SÂMBĂTĂ, etapa a I-a orele 18:00 – 20:00 UTC și DUMINICĂ, etapa a II-a orele 07:00 – 09:00 UTC (sunt admise skeduri)

Tipul de emisie CW / SSB / MF

Segmente de bandă recomandate IARU:

 • CW 144.050 – 144.150; 432.050 – 432.150; 1296.050 – 1296.150;
 • SSB /CW 144.150 – 144.400; 432.150 – 432.500; 1296.150 – 1296.500;
 • FM 144.400 – 144.700; 432.500 – 432.800; 1296.500 – 1296.800.

Se vor evita frecvenţele de apel (144.300, 432.200, 1296.300 MHz).
Pot participa atât staţii fixe cât şi staţii portabile.

O legătură completă constă în transmiterea şi recepţia indicativului, a controlului (RS sau RST), a numărului de ordine și a locatorului.

Categorii de participare

SINGLE: Individual (un singur operator) pe fiecare bandă 144, 432 și SHF.
MULTI: Staţii de echipă (doi operatori pe bandă, de la același club) pe fiecare bandă 144,
432 si SHF.
Operatorii individuali nu pot opera si de la o staţie de echipă în aceeaşi competiţie.

Controale

Codul numeric schimbat în timpul concursului este format din controlul RS sau RST şi un număr de serie, de ordine, ce începe cu 001, transmis la prima legătură radio. Acest număr crește cu o unitate la fiecare legătură radio realizată în concurs.

După codul numeric se transmite locatorul, format din şase caractere. Exemplu: 57001 KN 24 XX..

Cu o staţie se poate lucra o singură dată într-o etapă indiferent de tipul emisiei.
Numărul de ordine continuă în etapa a doua de unde a rămas în etapa a I-a.
Numărul de ordine se reia de la 001 pentru fiecare bandă.

Scorul

Se acordă un punct pentru un kilometru distanţă între corespondenţi, pentru benzile de 144MHz și 432MHz, indiferent de modul de lucru sau de tipul de emisie.

Pentru banda SHF, fiecare kilometru se multiplică cu coeficienții de mai jos, (în funcție de bandă):

 • 1X – 1,3GHz
 • 2X – 2,3GHz
 • 2,5 X – 3,4GHz
 • 3X – 5,7GHz
 • 6X – 10,3GHz
 • 9X – 24,2GHz

Scorul pe bandă este dat de suma punctelor realizate în cele două etape. Nu se calculează cu fracţiuni de punct (se rotunjește crescător).

Amplasament

 • O staţie individuală sau o stație de echipă de club, fixă sau portabilă, va avea un singur amplasament în concurs. Prin amplasament se înţelege locația ansamblului de receptoare, emiţătoare şi antene dispuse într-un spaţiu cu un diametru de cca 500m. Nu se admite comanda de la distanţă a emiţătoarelor sau receptoarelor.
 • Staţie individuală fixă sau portabilă” înseamnă un operator neasistat, într-un singur amplasament.
 • Staţie de echipă, fixă sau portabilă” înseamnă un grup de minim doi operatori, într-un singur amplasament.
 • Staţiile care nu realizează, la terminarea concursului, minim 5% din cel mai mare punctaj declarat la concursul de pe banda respectivă nu pot acorda puncte, dar ocupă locul în clasament conform punctajului propriu realizat.
 • La campionat nu se primeşte ”log de control” ci numai ”log de concurs”.
 • Nu este permisă amplasarea mai multor stații de echipă în aceeași locație.
 • Se recomandă anunţarea amplasamentelor unde se doreşte a se face deplasarea.
  Este recunoscut ca este dificil sa se deplaseze un operator singur in portabil, de
  aceea se poate admite sa lucreze doua statii in tandem adica fiecare statie face
  pauza alternative de o jumatate de ora pentru a evita lucrul in <<suveica…sau cum vreti sa-i spuneti>>. Pe log se mentioneaza cu cine s-a lucrat in tandem.
 • Pentru lucru în SHF se solicită date despre echipament și, cel putin, două fotografii datate ale aparaturii în amplasamentul de unde se operează, pentru a elimina eventualele suspiciuni de abatere de la regulament.
 • Prin ”stație portabilă” se înțelege o stație care operează din amplasamente diferite de cele înscrise în AUTORIZAȚII (individuale sau de radioclub).

Erori (penalizări)

 • Se anulează punctele ambilor corespondenţi dacă există o diferenţă de timp declarată în log mai mare de cinci minute. sau la o eroare a înscrierii indicativului sau locatorului corespondentului
 • Se anulează punctele ambilor corespondenți dacă se constată în log înscrierea greșită sau incompletă a indicativului, număr de control RS/RST greșit sau locator greșit.
 • Se penalizează cu 50% o greşeală la schimbul numărului de cod (RS/RST + nr.de ordine).
 • Se penalizează cu 10% din totalul de puncte realizate în concurs pentru fiecare legătură dublă punctată.
 • Dacă un concurent efectuează în mod deliberat legături în afara segmentelor de bandă aferente tipului de emisie poate fi descalificat, iar legăturile respective pot fi anulate.
 • Prin descalificarea unui concurent se pierd toate punctele acordate de acesta concurenţilor cu care a lucrat.
 • Nerespectarea Regulamentului de concurs duce la descalificarea concurentului şi anularea punctelor acordate de acesta corespondenţilor.
 • Declararea falsă a locatorului duce la descalificare şi anularea punctelor acordate în concurs.

Fişe de concurs

Se solicită fișe de concurs separate pentru fiecare bandă, dar consecutive (una în continuarea celeilalte), pentru cele două etape. Fișele de concurs sunt acceptate doar în format electronic EDI. Ele trebuie să cuprindă:

 • Denumirea concursului
 • Numele clubului
 • Categoria de participare
 • Numele operatorului (operatorilor)
 • Indicativul şi locatorul folosit
 • Data
 • Ora UTC
 • Indicativul corespondentului
 • Controlul şi numărul transmis
 • Controlul şi numărul recepţionat
 • Locatorul recepţionat
 • Numărul de puncte pe legătură revendicat, plus totalul de puncte pe banda la finalul fisei.

Fişa ”Summary UUS” va cuprinde obligatoriu; Indicativul, numele operatorului(operatorilor) , numele asociaţiei pentru care a lucrat concurentul (operatorii) , datele tehnice ale echipamentului folosit în concurs, si totalul punctelor pe banda de concurs. Fişele care nu sunt conforme cu cerinţele regulamentului se pot considera nule şi nu vor acorda puncte. La editarea in format EDI, se vor completa corect, toate precizarile, altfel logul poate fi respins de program. Concurenții vor trimite fișele de concurs doar pe e-mail (poștă electronică). În câteva minute de la expedierea fișei, concurentul va primi un e-mail de confirmare precum și erorile detectate in fișă (dacă este cazul). Concurentul trebuie să contacteze arbitrul concursului dacă nu a primit un e-mail de confirmare. Fișele care au erori în antetul logului nu vor fi folosite pentru generarea clasamentului.

Arbitraj

Arbitrii vor fi selectați pe baza ofertelor primite și trebuie confirmați în scris de către Consiliul de Administrație al FRR. Confirmarea scrisă a arbitrilor trebuie primită cu cel puțin 45 de zile calendaristice și va fi publicată pe site-ul FRR, în pagina CN UUS în termen de [termen] de la primirea ei la adresa [adresă]. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizarea traficului radio activitatea în timpul concursului precum și respectarea Regulamentului de Concurs (prezentul document) și a Regulamentului de Radiocomunicații pentru Serviciul de Amator din România. Arbitrii se selectează din oferte şi se confirmă de Consiliul de Administraţie al FRR cu cel puţin 45 de zile înaintea primei etape şi se publică. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea în timpul concursului privind respectarea Regulamentului de concurs şi a Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciu de amator din România. În cazul constatării unor nereguli, arbitrii vor trimite în scris arbitrului concursului procesul verbal care constată neregulile, alături de dovezile care îl susțin, în termen de maximum 48 de ore (data poștei). [termenul e de la constatarea neregulii sau de la terminarea concursului ??].

Clasamente

Clasamentele se întocmesc pe fiecare categorie şi bandă. Primii clasaţi primesc titlul de Campion Naţional al României (dacă sunt cel puţin 10 concurenţi clasaţi la categoria respectivă), medalie, diplomă şi tricou de campion. Locurile II şi III primesc medalie şi diplomă, iar până la locul 10 inclusiv primesc diplomă. Clasamentul final complet se publică în revista Federaţiei şi pe site-ul FRR.

Termene

Termenul-limită de expediere pentru fişele de concurs este de 10 zile de la încheierea concursului (data e-mail-ului). Fișele primite se afișează in 5 zile, electronic, la FRR, iar verificarea fişelor se face în 30 de zile de la primirea acestora (45 de zile de la concurs) în termen de maxim 5 zile calendaristice de la confirmarea primirii lor, iar verificarea lor va fi finalizată în maxim 5 zile calendaristice de la data afișării. Clasamentul provizoriu se va publica electronic pe site-ul FRR la pagina dedicată CN UUS. Termenul de contestaţie este de 10 zile de la data publicării. Contestaţia se face în scris şi este însoţită de 30 RON. Contestaţia şi suma de bani se înregistrează într-un registru de contestaţii. Contestaţiiile se publică electronic pe site-ul FRR la pagina CN UUS. Termenul de răspuns la contestaţii este de 15 zile calendaristice. Decizia referitoare la contestație este finală şi se comunică electronic prin e-mail. Dacă este admisă contestaţia, suma de 30 RON se restituie. Banii nerestituiţi se depun cu chitanţă în contul Federaţiei şi constituie venit ce se înregistrează în contabilitate. Clasamentul final este confirmat de Consiliul de Administraţie al FRR, după care se publică electronic în pagina CN UUS.

Notă: Regulamentul se va publica pe site-ul FRR, în pagina CN UUS şi se difuzează la QTC cu o săptămână înainte de concurs.

Adrese

Federaţia Română de Radioamatori : (cnuus@hamradio.ro), adresa electronica,
sau, mail – yo7aqf@soliber.net augustin.preoteasa@soliber.net
Logurile se trimit pe e-mail (poștă electronică) la adresa: cnuus@frr.org.ro

Precizări

Modificările au fost făcute cu consultarea mai multor participanți la Campionatul pentru 1296 MHz. Modificările au fost discutate Îî CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al FRR, în ședința din luna octombrie 2009 si 2010, după studierea propagarii în SHF pe durata a circa trei luni de zile, pentru a “prinde conditii bune de propagare” seara si dimineata in banda de 1,3GHz si mai sus pana la 24GHz. În YO sunt destule echipamente ce pot lucra in frecvente SHF si se impune atragerea lor in concursuri.

Aprobat in Consiliul de Administratie al FRR la 12mai 2012
Frasin Suceava. Valabil si in anul 2014
YO7AQF Augustin Preoteasa
Campuri obligatorii de complectat
[REG1TEST;1]
TName=CN UUS yyyy
TDate=yyyymmdd
PCall=YO……
PWWLo=KN xxzz
PAdr=
PSect=….
PBand=…. MHz
Club=YO
RName=
Radioclubul adr1=
RPhon=
RHBBS=
M oper=YO….,YO.
STX Eq=FT-847
SPowe= W
SRXEq=
SAnte=
CQSOs=
CQSOP=
CWWLs=
CWWLB=
CExcs=
CExcB=
CDXCs=
CDXCB=
CToSc=
CODXC=

YO5AM

Marius, YO5AM

5 comentarii la „Propunere Modificări Regulament CNUUS

 1. anuntarea cu o zi a amplasamentului in portabil si la fiecare legatura la indicativ sa nu mai spui portabil , daca uiti sa spui in unele regulamente de uus se anuleaza legatura

 2. Salut,
  Incerc sa imi aduc contributia pentru normalizarea unui regulament de concurs fost candva foarte apreciat.
  1. la paragraful: Prin trimiterea fişei de concurs pe hârtie sau electronic în format electronic (format EDI), în mod automat se consideră ca declaraţie pe propria răspundere că emitentul cunoaște, acceptă şi respectă regulamentul de concurs şi Regulamentul de Radiocomunicaţii pentru Serviciul de Amator din România, astfel că orice inadvertenţă poate duce la penalizări. De asemenea, acceptă controlul privind modul de respectare a acestora în timpul competițiilor.- este suficient sa fie specificat doar: PRIN TRIMITEREA LOG/ului, se considera ca…- e mai simplu si cuprinzator.
  2.Dacă un concurent efectuează în mod deliberat legături în afara segmentelor de bandă aferente tipului de emisie poate fi descalificat, iar legăturile respective pot fi anulate.– Eliminarea cuvantului „POATE”. Dupa parerea mea, daca nu ai respectat regulamentul de concurs esti descalificat fara nici o scuza!
  3.La capitolul ARBITRAJ>
  …cazul constatării unor nereguli, arbitrii (CARE ARBITRII?-IN ACEST CAZ ASA CUM AM MAI PROPUS, CA ar trebui sa numeasca un ARBITRU de concurs si arbitrii observatori!!! NICIUNUL NU VA PARTICIPA IN CONCURS!!) vor trimite în scris arbitrului concursului procesul verbal care constată neregulile, alături de dovezile care îl susțin, în termen de maximum 48 de ore (data poștei). [termenul e de la constatarea neregulii sau de la terminarea concursului ??].
  4. Ar mai fi necesara o prevedere in care ARBITRU Concursului se obliga de a sesiza ANCOM/ului perturbatiile constatate sau incalcarile de regulament, regulament la care se face referire in regulamentul ANCOM. In regulamentul existent nici o sesizare nu are finalizare! Hi!
  73 de YO9RIJ Petrica
  A.R.R

 3. In regulament sa se indice locul (site/ul) unde se pot publica locurile din care se va emite, astfel se va putea compara pentru arbitrare distantele declarate.

 4. tutuianu:
  Va dau un argument de ce sugestia dumneavoastra nu ar fi corect sa se aplice. Rolul unui concurs e de a gasi operatorii cei mai piceputi care transmit un mesaj si il receptioneaza cat mai corect. Nu ne ajuta cu nimic daca incepem sa punctam mesajele incomplete. Tocmai asta face diferenta intre un operator de top si restul operatorilor.

  Petrica sa le luam pe rand (n-o sa comentez detaliile de redactare a regulamentului):

  – „3.La capitolul ARBITRAJ…”
  Nu prea am inteles unde vrei sa ajungi… Partea cu numirea arbitrilor tine de CA FRR. Trebuie sa vorbesti cu alte persoane, eu si yo5am sigur nu suntem persoanele potrivite.

  – „… de a sesiza ANCOM-ul…”
  Sa fim totusi realisti, degeaba sesizezi ANCOM-ul in timpul concursului ca oricum in cateva ore perturbatiile se termina odata cu concursul si probabil sambata seara n-o sa vina nimeni de la ANCOM pe teren.
  Iar ce treaba are ANCOM-ul cu incalcarile din regulament-ul de concurs ? Ca radioamator ai voie sa emiti oriunde in banda alocata. Eu ca si organizator al concursului recomand anumite benzi unde sa se lucreze,dar asta nu inseamna ca pot sa-l reclam la ANCOM pe radioamatorul X ca a lucrat cu 5khz mai jos fata de banda recomandata atat timp cat era in banda radioamatorilor.
  In toata istoria recenta a concursurilor pe UUS nu stiu decat un singur caz in care cineva perturba intentionat o statie din yo8.

  – „…sa se indice locul…”
  Nu ajuta cu nimic sa fie publicat locul de unde se va emite. Distanta se calculeaza pe baza QTH locatorului declarat in log. Daca vrei sa faci legaturi in microunde atunci pentru asta exista sked-urile.

  Hai Petrica, astept de la tine niste idei mai bune, o propunere care va motiva participarea la concurs.

  Sorin

 5. Salut Sorin,
  Intradevar chestia cu arbitrajul este desueta. Valoarea concursului este data de suma valorilor (operatorilor)participante. De fapt trebuie sa intelegem ca nu este sport ceea ce facem. Daca pornim de la ideea ca CN UUS este SPORT, atunci am pierdut cu totii, daca consideram ca CN UUS este un eveniment, unde ne testam calitatile de operator, investitiile in TCVR si antenele construite, atunci cele ce spui tu este suficient pentru a realiza un clasamente rapid si aproximativ corect. Daca ne intoarcem la SPORT, atunci fiecare detaliu conteaza, iar aici nu o sa epuziam niciodata contra masurile celor care vor sa fraudeze un CN. Am experienta si exemple ale unor HAMI care sunt experti in fraudare si culmea ca le si place! Hi! Acum lucrez la un regulament de WRTC YO in HF, dar ar fi interesant de realizat si in UUS. O categorie aparte in care concurentii sa lucreze intr/un minim impus de conditii, De exemplu: 100W, Ant 5db castig, iar amplasamentul sa fie tras la sorti. Atunci intradevar ai putea sa sustii ca esti mai bun operator decat urmatorul din clasament. Pana atunci doar bajbaim si favorizam aparitia unor noi „maistrii” ai sportului fara pic de transpiratie! In aceeasi ordine de idei, daca doresti sa stimulezi participarea ar fi interesant de introdus ca si concurs national, nu campionat, in evaluarea pe care A.R.R. o face (http://radioclubulromaniei.ro/comunicat-nr-003-din-10-12-2014/). Sunt convins ca va creste numarul de statii participante.
  O seara placuta!
  YO9RIJ Petrica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *