Petiție FRR

Către:

Consiliul de Administrație a Federației Române de Radioamatorism
Adunarea Generală a Federației Române de Radioamatorism

Spre știința: Doamnei Gabriela SZABO – Ministrul Tineretului și
Sportului din România

Prezentul document dorește să atraga atentia asupra unor situații grave existente la nivelul Federației Române de Radioamatorism, propune câteva masuri spre aprobare delegaților la Adunarea Generală a F.R.R. din anul 2015 fiind concepută, dezbătută și semnată de către:

 • Comisia de Disciplină a F.R.R. (cu exceptia d-nlui Marius–Vasile BÂRDAN care a fost numit în comisie prin încălcarea prevederilor art. 81 din Statutul F.R.R.)
 • Radioamatorii membri și conducerea CSM Zalău – YO5KLD
 • Radioamatorii membri ai A. S. DORNA DX GRUP – YO8KRR
 • Radioamatorii membri ai Clubului Sportiv Satu Mare – YO5KAW

Prezentul document face referire la probleme legate de:

 1. Organizarea Federației Române de Radioamatorism
 2. Aprecierea performanțelor radioamatorilor din structurile afiliate
 3. Disciplină în cadrul F.R.R.
 4. Probleme de comunicare și colaborare la nivelul F.R.R.

1. Din nefericire, în ultimii ani, Federația Română de Radioamatorism este percepută de radioamatorii din România ca fiind într-o cădere accentuată din punct de vedere al calității activitatii desfasurate cat și a valorii morale promovate. Acest lucru este datorat și faptului că prevederile actualului STATUT sunt, în parte, perimate și în neconcordanță cu legislația statului român. Un prim exemplu în acest sens îl găsim în articolul 4 din cadrul statutului, prevederile acestuia încălcând în mod flagrant dreptul la libera asociere prevăzut în Capitolul II – articolul 40 – alineatul (1) din Constituția României. Prin urmare, se impune revizuirea statutului F.R.R. în spirit de fairplay și a legilor unui stat democratic. Această revizuire a statutului F.R.R. trebuie făcută în mod transparent, în conformitate cu prevederile OG 26/31. 01. 2000, a Legii 69/28. 04. 2000 cu modificările survenite ulterior prin acte modificatoare până la data de 11 mai 2013 (atenție la prevederile art. 36, alin. 1 și 4), prin supunerea spre dezbatere a proiectului și centralizarea tuturor opiniilor pertinente venite din partea radioamatorilor membrii în structurile afiliate F.R.R. și nu prin metode de culise, de tip mafiot. În ultimii 3 ani au existat tentative de modificare a actului de constituire a F. R. R. acestea avand ca scop subordonarea F.R.R. anumitor interese de grup.

Conform regulamentului de organizare a IARU fiecare țară este reprezentată
în această uniune internațională de către o singura structură. Legea 69/2000 la art. 37, alin. (2) prevede că “ … Federaţiile sportive naţionale asigură reprezentarea României în competiţiile sportive şi în organismele internaţionale la care sunt afiliate “. Prin urmare, F.R.R., în calitate de reprezentant legal al țării noastre în aceste structuri, trebuie să colaboreze la nivel național cu toate organizațiile existente (cluburi de radioamatorism fara CIS, asociații de radioamatorism fara CIS, etc. ) pentru a prelua toate problemele și punctele de vedere legate de temele ce urmează a fi ridicate sau discutate în comisiile IARU.
Este necesar ca taxa ce trebuie achitată către IARU de către fiecare radioamator membru în structurile afiliate la F.R.R. (1 CHF/an) să fie colectată la nivelul cluburilor și de aici virată în contul F.R.R. care va efectua plata pentru toți membrii. Propunem ca această taxă să fie colectată la nivelul cluburilor până cel târziu în data de 31 ianuarie iar virarea în contul F.R.R., împreună cu taxa anuală ce trebuie platita de către membrii afiliați, să fie făcută în maximum 5 zile lucrătoare dupa această data. Propunem spre aprobare delegaților la AG 2015 drept sanctiune aplicată membrilor afiliați care nu respecta acest termen suspendarea din drepturile care decurg din calitatea de membru afiliat pentru 90 de zile calendaristice, incepand cu prima zi a expirarii termenului de plata.
Exista la nivelul radioamatorilor din țară noastră opinia ca sportivii trebuiesc legitimați de către cluburile și asociațiile sportive în care activează. Din păcate aceasta este o opinie contrară prevederilor legale în vigoare. Legea prevede ca legitimarea sportivilor care participă în competițiile naționale și internaționale organizate de către federațiile de specialitate se face de către aceste federații la cererea cluburilor în care activează sportivii. Evidența se ține de către federațiile de specialitate într-un registru special de evidență a sportivilor. Prin urmare, în competițiile oficiale organizate de către F.R.R. (competițiile în urma cărora se acordă titluri de campion național și international al României) pot participa doar radioamatorii posesori de legitimații eliberate de către Federație. Prevederile se aplică și în cazul componenților loturilor naționale care reprezintă țara la campionatele europene sau mondiale. În celelalte competiții de radioamatorism organizate de către asociațiile din țară sau din strainătate pot participă toți radioamatorii posesori de autorizatii valabile eliberate de către Autoritatea Nationala de Reglementare în Comunicatii din România.

Fiind organizata în baza legii nr. 69/2000 (Legea Educatiei Fizice și Sportului), în conformitate cu prevederile O. G. 26/31. 01. 2000 privitoare la asociații și fundatii (consolidata în data de 20. 03. 2014), Federația Română de Radioamatorism este o organizatie care desfasoara o activitate cu caracter sportiv. Prin contractele anuale incheiate intre F.R.R. și MTS statul român finanteaza activitatea sportiva de performanta desfasurata în cadrul acestei federații. În functie de rezultatele obținute de către radioamatorii membrii ai cluburilor sportive aflate sub tutela MTS, comunicate de către F.R.R. în urma finalizarii competițiilor, cluburile primesc un punctaj de apreciere a activitatii sectiei de specialitate (radioamatorism). Din nefericire în intocmirea acestui punctaj se iau în consideratie doar rezultatele obținute de către radioamatori în competițiile naționale și o parte dintre cele internaționale majore (campionatele naționale de US, campionatul international în US, campionatele naționale și internaționale în UUS, campionatele naționale de HST, campionatul național de ARDF, concursul IARU US, campionatul european în US și campionatele europene și mondiale de HST și ARDF), fiind omise, din nefericire, rezultate deosebite obținute în competiții internaționale de mare anvergura desfasurate pe plan mondial. Putem aminti aici câteva exemple elocvente de competiții cum ar fi: All Asia, WAE, WPX, WW, Oceania DX, etc. Rezultatele obținute nu sunt punctate în ciuda faptului ca rezultatele obținute în câteva dintre aceste mari competiții internaționale amintite la final sunt luate în considerare la acordarea clasificarilor sportive. Credem ca sunt necesare realizarea de demersuri urgente pe linga reprezentantii MTS pentru a obține punctarea rezultatelor obținute în aceste competiții cu o mare participăre pe plan mondial, punctare care ar reprezenta o apreciere a muncii depuse pentru obținerea acestor rezultate și ar ajuta sectiile de radioamatorism în obținerea unor finantari mai bune. Exista în România radioamatori de elita care cinstesc numele țării prin rezultate remarcabile obținute pe plan mondial. Din nefericire acestia sunt marginalizati de către F.R.R. în loc să fie prezentati ca exemple demne de urmat pentru țineret, fiind promovat și premiat un radioamator a carui activitate nu reprezinta un model de urmat dar care are nevoie de imagine în fata autoritatilor locale care i-au finantat, mai mult sau mai putin legal, concediile exotice.
În vederea rezolvarii acestei situații propunem ca delegații la A. G. 2015 să stabilească un termen concret (propunerea noastră fiind de max. 45 de zile) în care Secretarul General a F.R.R. să poarte discuții cu factorii de decizie din MTS și să instiinteze CA a F.R.R. și membrii F.R.R. asupra rezultatelor obținute.
Pentru creșterea atractivității Campionatului National de Unde Scurte Multiband al României – YODX HF Contest supunem spre aprobare delegaților la AG 2015 introducerea în regulamentul concursului lucrul în banda de 160 m. Menționăm ca marea majoritate a asociațiilor naționale de radioamatori din țările europene au inclusa această banda în competițiile similar organizate.

2. Începând cu data de 12 mai 2012 în activitatea F.R.R. au apărut o serie de nereguli și abuzuri. Legalitatea la nivelul F.R.R. a primit mai multe lovituri, una dintre acestea avand loc în cadrul sedintei de CA desfasurata la Brasov în data de 28 mai 2014 cand, contrar prevederilor art. 81 din Statutul F.R.R. (… Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație, la propunerea preşedinţilor, aprobă componenta colegiilor și comisiilor centrale, ca organe de lucru consultative specializate pe diferite domenii de activitate…), d-nl Constantin NEACSU propune un nou membru în cadrul Comisiei de Disciplină iar membrii CA prezenti la sedinta, ignorand în totalitate prevederile actului constitutiv, aproba această propunere în unanimitate. Aceasta situație este consemnata în Procesul Verbal intocmit la acea sedinta. Persoana propusa în comisie, contrar prevederilor statutare, este un calugar de la Manastirea Nechit (judetul Neamt), pe numele sau Marius–Vasile BARDAN, a carui activitate în domeniul radioamatorismului, la data desfasurarii sedintei de CA, o reprezenta traficul efectuat, din cand în cand, în banda de 2 m realizat pe repetorul radio instalat pe varful Toaca.
Din nefericire acest exemplu nu este singular în ceea ce priveste incalcarea regulilor și prevederilor dupa care trebuie să functioneze această Federație. În ciuda faptului ca în art. 67 Statutul F.R.R. prevede în mod clar faptul ca “ …. La fiecare sedinta a Consiliului de Administratie se intocmeste un proces verbal care, în final, va fi semnat de către toți membrii prezenti. Acesta constituie documentul oficial al Consiliului de Administratie și se pastreaza la Secretarul general al F. R. R. “, registrul în care se afla incrise procesele verbale rezultate în urma desfasurarii sedintelor de CA, CD și AG se afla în pastrarea d-nlui Constantin NEACSU, fiind tinut în afara sediului legal al F.R.R..

O alta problema a carei gravitate este deosebita o reprezinta faptul ca mai
multe copii dupa documente contabile ale federatiei au fost luate de către d-nl Constantin NEACSU sub motivul ca i-au fost cerute de către organele de cercetare penala de la nivelul Politiei Municipiului Bucuresti, necesare în desfasurarea anchetei într-un dosar deschis în urma unor plangeri penale la adresa F.R.R.. Pana în acest moment la sediul F.R.R. nu a fost transmisa nici o adresa din partea organelor abilitate ale statului român prin care să fie solicitate documentele respective în ciuda faptului ca procedura legala în astfel de cazuri este cat se poate de clara:

 • procurorul de caz emite un ordin către politistul care se ocupa de caz ;
 • în baza ordinului primit politistul intocmeste o adresa către persoana juridica vizata prin care se solicita documentele indicate de către procurorul de caz ;
 • politistul se deplaseaza la sediul persoanei fizice și, în baza adresei intocmite, solicita și preia documentele vizate ;
 • la preluare se intocmeste un proces verbal de predare-primire, semnat de către predator și primitor, a carui anexa o constituie un borderou de inventar în care sunt inscrise toate documentele preluate și numarul de pagini a acestora.

Situatia aratata mai sus constituie fapta penala și se pedepseste ca atare. Prin urmare solicitam d-nlui Constantin NEACSU să prezinte S. G. a F.R.R., până cel mai târziu în data de 5 martie 2015, documentele prin care organele de cercetare abilitate au solicitat și au preluat copiile dupa documentele F.R.R.. Solicitam S. G. a F.R.R. ca în data de 6 martie 2015 să informeze membrii CA a F.R.R. daca a primit sau nu aceste documente, iar cu ocazia desfasurarii lucrarilor AG acesta informare să fie adusa și la cunostinta delegaților participănti.
O alta incalcare grava a legalitatii o constituie deținerea unui card bancar realizat pe contul de venituri proprii a F.R.R. de către d-nl Constantin NEACSU.
Cu ajutorul acestui card s-au efectuat plati în timpul excursiei din Delta Dunarii cu ocazia vizitei d-nlui Hans Blondeel TIMMERMAN – PB2T în România, în perioada 2 – 8 septembrie 2014. Cu această ocazie s-a extras din cont cu ajutorul cardului bancar suma de 3720 lei, în cont ramanand la acea data suma de aproximativ 300 lei. Decontul depus în urma acestei actiuni este în valoare de 2319 lei, justificandu-se urmatoarele sume:
– cazare și servicii – 1400 lei
– combustibil – 911 lei
– bilete muzeu – 8 lei.

Trebuie precizat și faptul ca nici unul din documentele de justificare a acestor cheltuieli (nota de fundamentare, dispozitia de plata și decontul) nu poarta viza financiar-contabila (nu sunt semnate de către contabila federatiei), fiind semnate doar de către d-nii NEACSU, LOM și MITRUT. Trebuie subliniat faptul ca această suma a fost cheltuita fara ca federatia să aiba un beneficiu cat de mic și în contextul în care o parte dintre membrii echipei care a reprezentat România la Campionatul European de HST, desfasurat în localitatea Bar din Muntenegru în perioada 12-16 septembrie 2014, și-au platit cheltuielile de participăre la competitie din fonduri personale. Trebuie amintita și suma de 660 EU platita din fondurile federatiei pentru cele trei persoane care au reprezentat F.R.R. la conferinta IARU Reg. I desfasurata la Albena în luna septembrie 2014. Nu intelegem din ce ratiuni F.R.R. a trimis trei reprezentanti la această conferinta motiv pentru care adresam rugamintea d-nlui NEACSU de a lamuri situatia în fata delegaților prezenti la AG 2015.
În acelasi context supunem atentiei delegaților la AG 2015 și comportamentul total inadecvat pe care d-nl Constantin NEACSU îl are fata de contabila federatiei, d-na Liliana ZEHRA. D-na ZEHRA s-a plans de mai multe ori de faptul ca este amenintata de către d-nl NEACSU ca ai va desface contractual de munca, chiar daca nu exista motive intemeiate pentru acest lucru.
Datorita acelorasi actiuni unilaterale, în afara prevederilor statutului de organizare și functionare a F.R.R. ale d-nlui Constantin NEACSU federatia este în acest moment pusa în situatia de a plati suma de 12900 lei (în total pentru o perioada de 10 luni) către d-nl Gheorghe DRAGULESCU, fost Secretar General a F.R.R.. Instanta de judecata a pronuntat o sentinta executorie în favoarea d-nlui DRAGULESCU, hotarare careia federatia trebuie să i supuna și să o puna în aplicare. Aceasta inseamna ca d-nl DRAGULESCU trebuie reincadrat pe functia avuta în Federație la data desfacerii ilegale a contractului de munca cu plata la zi a tuturor drepturilor salariale.
Fata de cele aratate mai sus solicitam d-nlui Constantin NEACSU să prezinte o informare în fata delegaților la AG 2015 în care să explice toate aceste abuzuri și incalcari ale prevederilor Statutului F.R.R..

Problemele semnalate la Comisia de Disciplină sunt rezolvate cu mari greutati din cauza “disparitiei misterioase” a arhivei F.R.R. dar și din cauza atitudinii plina de reticenta a unor membrii din cadrul CA a F.R.R.. Cazul BREABAN – YO8BNK, a carui rezolvare este blocata prin tot felul de tertipuri din partea unor membrii din cadrul CA, arunca banuiala ca atribuirea de titluri sportive unor radioamatori s-a facut prin uz de fals, sau prîntr-o analiza superficiala de către cei în drept. Acest aspect arunca în derizoriu valoarea morala, munca și eforturile depuse de către cei care au obtinut aceste titluri prin munca cinstita și eforturi deosebite. Prin urmare consideram ca se impune o reparatie morala fata de elita radioamatorismului romanesc, sens în care propunem verificarea conditiilor în care au fost acordate titlurile și clasificarile sportive în perioada 2008 – 2012. În acest sens propunem delegaților la AG 2015 să traseze drept sarcina S. G. a F. R. R. intocmirea unei situații care să cuprinda radioamatorii care au primit titluri și clasificari sportive în intervalul de timp indicat mai sus și transmiterea acesteia către comisiile de specialitate din cadrul F. R. R. pentru a fi efectuate verificarile necesare depistarii eventualelor abuzuri.

Din nefericire radioamatorismul romanesc iese în evidenta și prin faptul ca desi pe lista arbitrilor autorizati exista un numar destul de mare de radioamatori posesori ai legitimatiilor de arbitru majoritatea competițiilor desfasurate în unde scurte, sub organizarea F.R.R., sunt arbitrate, de aproximativ doi ani, numai de către d-nii Ovidiu Vasile BURDUCEA – YO9XC și Margarit IONESCU – YO9HG. Ilegalitatea situatiei rezulta insa din faptul ca d-nl Ovidiu Vasile BURDUCEA figureaza și pe lista participăntilor în competițiile pe care le arbitreaza, fiind chiar și medaliat în una dintre acestea, CA omologand rezultatele ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Ne amintim cu totii de scena ridicola de la sfarsitul lucrarilor AG din anul 2014 cand d-nl Ovidiu Vasile BURDUCEA tragea la propriu de d-nl NEACSU pentru a-i inmana mai repede medalia și diploma pentru locul II obtinut în C. N. U. S. SSB editia 2013 pentru a fi fotografiat de către persoanele desemnate de domnia să, fotografiile urmand să constituie, cel mai probabil, dovezi ale maestriei sale în radioamatorism ce urmau să fie prezentate sponsorilor. Pentru evitarea pe viitor a astfel de situații penibile care nu aduc decat deservicii radioamatorismului romanesc și F.R.R. supunem aprobarii delegaților la AG 2015 propunerea ca toate competițiile cu caracter național sau international organizate de către F.R.R. să fie arbitrate și monitorizate de un numar de minimum 5 arbitri autorizati ai federatiei coordonati de un arbitru coordonator, diferiti de la o competitie la alta, acestia avand obligatia de a inregistra și consemna toate abaterile constatate în traficul radio desfasurat pe durata competițiilor. Supunem aprobarii delegaților la AG 2015 și obligativitatea transmiterii logurilor rezultate în urma participării în competiții către secretariatul F.R.R., indiferent de forma de realizare a acestora
(în format electronic sau pe suport de hartie). Dupa expirarea termenului de transmitere a logurilor, prevăzut în regulamentul fiecarei competiții, personalul F.R.R. (SG, SF, referent, etc. ) le va transmite arbitrului coordonator al competitiei pentru efectuarea jurizarii și comunicarea rezultatelor. Copiile acestor loguri, indiferent de format, vor fi arhivate și pastrate la sediul F.R.R. împreună cu rapoartele arbitrilor pentru o perioada de 5 ani de zile. Propunem ca metodologia de tratare a contestatiilor și omologare a rezultatelor să ramana la fel ca și până acum cu specificatia ca în cazul aparitiei eventualelor contestatii în rezolvarea acestora să fie cooptata și Comisia de Disciplină din cadrul federatiei. Supunem la vot delegaților la AG 2015 propunerea ca în cazul în care sunt depistate incercari de fraudare sau fraude în competițiile oficiale organizate de către F.R.R. sau sunt comunicate astfel de fapte, prin orice metoda de comunicare, de către asociațiile existente pe plan international, ca fiind savarsite de către radioamatori din România membri în structurile afiliate la F.R.R., cei care se fac vinovati să fie suspendati din activitatea sportiva (interzicerea participării în competițiile oficiale naționale și internaționale și interdictia de a face parte din organismele federatiei) pe o perioada de 5 ani, iar în cazul recidivei pedeapsa să fie excluderea pe viata din activitatea sportiva.

Este bine stiut ca a devenit o traditie participărea echipei reprezentative a F.R.R. în competitia IARU HF, concurs în care, în decursul timpului, s-au obtinut clasari în Top 20. Din nefericire echipa reprezentativa a țării noastre nu are la dispozitie conditiile tehnice existente la dispozitia reprezentativelor naționale care se claseaza an de an pe primele 10 pozitii ale clasamentului mondial. De aceea participărea echipei naționale în această competitie se face la limita Regulamentului de Comunicatii pentru Serviciul de Amator din România. Dorim să multumim conducerii ANCOM pentru sprijinul acordat, în general, radioamatorilor din România și în mod special F.R.R. în vederea participării echipei naționale în campionatul IARU HF cat și în alte competiții. An de an reprezinta o problema alcatuirea echipei reprezentative participănta în concursul IARU HF, unul dintre motive fiind și persoana desemnata să alcatuiasca această echipa care, din nefericire controversata, este aceeasi an de an. Pentru a elimina orice disfunctionalitati în ceea ce priveste alcatuirea și participărea echipelor reprezentative în competițiile organizate pe plan mondial, supunem la vot delegaților la AG 2015 propunerea ca presedintii comisiilor de specialitate din cadrul F.R.R., cu participăre în competiții internaționale, să fie persoanele responsabile de convocarea, organizarea și coordonarea acestor echipe. În acest mod vom putea rezolva în mod operativ orice problema care poate să apara în functionarea acestor echipe, dar și responsabilizarea persoanelor care coordoneaza reprezentativele naționale. Supunem la vot delegaților la AG 2015 și propunerea ca echipele naționale participănte în competițiile organizate în unde scurte și ultrascurte să participe și în alte concursuri internaționale importante, nu numai în competițiile IARU.
Este strict necesar să existe o colaborare la nivel național intre toate organizațiile de radioamatori (F.R.R., SRR, ARR, etc. ) pentru a se asigura o cat mai buna reprezentare a culorilor țării pe plan mondial. Trebuie să fim constienti de faptul ca ura și dezbinarea, care este promovata în acest moment în randurile radioamatorilor din România de către o parte din persoanele aflate în conducerea F.R.R. dar și a celorlalte organizații existente la nivel național, nu poate să conduca decat la crearea unei imagini total negative asupra radioama –
torismului din România, această imagine fiind deja serios sifonata de cazurile de frauda în competițiile internaționale în care a fost implicat un radioamator român, din nefericire cooptat și în CA a F.R.R. de către d-nl Constantin NEACSU. propunem delegaților la AG 2015 să traseze drept sarcina S. G. a F.R.R., ca în termen de max. 60 de zile de la data desfasurarii lucrarilor adunarii, să initieze discuții cu reprezentantii acestor asociații pentru gasirea unor modalitati de colaborare la nivel național. Propunem ca S. G. a F.R.R. să informeze periodic comunitatea radioamatorilor din România, prin intermediul emisiunilor QTC și a site-ului oficial a federatiei, despre modul cum decurg aceste discuții, colaborarile existente intre organizații, propuneri primite, etc.

3. La nivelul conducerii federatiei cat și la nivelul relatiilor cu membrii afiliați exista probleme grave de comunicare. Demisia d-nlui Ionut LOM, fost Secretar General a F.R.R., survenita la sfarsitul lunii octombrie 2014, a fost musamalizata până la maximul posibil, aceasta nefiind adusa la cunostinta radioamatorilor membri în structurile afiliate la Federație prin caile existente la dispozitia conducerii acesteia: emisiunea QTC și site-ul oficial.
Si daca tot am amintit de site-ul oficial www. hamradio. ro trebuie să precizam faptul ca perceptia generala despre acesta este aceea ca este de foarte slaba calitate, structurat haotic, informatiile utile fiind foarte greu de gasit, asta în cazul în care acestea nu lipsesc cu desavarsire. La polul opus se afla site-ul www. radioamator. ro care ofera radioamatorilor informatii de ultima ora, este cat se poate de bine structurat, oferind un spatiu adecvat schimbului de opinii intre radioamatori. Adresam pe această cale multumiri d-nlui Ciprian SUFITCHI – N2YO pentru munca plina de daruire prestata în folosul radioamatorismului din România. Cu toate ca se afla la mii de kilometri distanta de țară Ciprian nu a uitat nici o clipa ca este român și ca are o datorie de suflet fata de țară, fata de cei care i-au inoculat, pentru toata viata, virusul denumit radioamatorism.
Din nefericire dezinformarea este ridicata la nivel de “politica de stat” de către conducerea F.R.R.. Începând cu anul 2013 d-nl NEACSU a informat pe diferite cai radioamatorii membri în structurile afiliate la Federație ca a facut demersurile necesare pentru transferarea către Federație, în regim de transfer fara plata, a unui numar de 6 autovehicole. Destinatia acestora urma să fie urmatoarea: 5 dintre acestea vor merge la membrii afiliați, în urma analizarii cererilor depuse la Federație de către acestia din urma ; 1 autovehicol specializat pentru terenuri accidentate urma să ramana la dispozitia conducerii F.R.R.. Radioamatorii membri ai sectiei de radioamatorism din cadrul Clubului Sportiv Municipal Zalău, considerand ca un astfel de autovehicol i-ar fi ajutat în deplasarile efectuate cu ocazia diferitelor competiții, s-au adresat conducerii federatiei interesandu-se de soarta acestor autovehicole. Raspunsul primit a fost, în fapt, o critica din partea d-nlui MITRUT care ai sfatuia ca inainte de a pune intrebari să se informeze corect asupra subiectului. Pus în fata dovezilor aduse de către radioamatirii din Zalău (comunicatele postate pe site-ul oficial a F.R.R.) d-nl MITRUT a refuzat să mai comunice cu acestia, lasand impresia ca domnia să, din pozitia de Secretar General în care se afla, nu este obligat să dea explicatii radioamatorilor, membrii în structurile afiliate la Federație.
Un alt exemplu de lipsa de informare o reprezinta o informare clara a tuturor radioamatorilor din țară asupra modului în care se face cartarea și distributia cartilor de confirmare – QSL. Cu toate ca acest subiect a fost discutat pe larg și în sedinta de CA din luna noiembrie 2014, stabilindu-se clar ce și cum trebuie facut, lipsa de informatii clare puse la dispozitia radioamatorilor permite unor sefi de radiocluburi afiliate din țară să practice un santaj de cea mai joasa speta. În mod concret acesta se manifesta prin fortarea radioamatorilor din diverse orase să se inscrie într-un anumit club departa –
mental care se ocupa de distributia de carti de confirmare (QSL) în zona geografica respectiva, chiar daca radioamatorii respective fac parte dîntr-o alta structura afiliata la F.R.R., sub amentintarea ca nu vor mai primi cartile de confirmare transmise către ei. Acest santaj, din nefericire, produce o ruptura intre radioamatorii din aceeasi localitate care, la un moment dat, ajung să nu mai colaboreze intre ei deoarece fac parte din structuri afiliate diferite. Situatia are un caracter mult mai grav atunci cand această metoda este pusa în aplicare de către un membru al CA a F.R.R.. Este rusinos ca munca voluntara depusa de un om inimos pentru cartarea cartilor de confirmare să fie folosita în astfel de scopuri josnice.
Protocolul cadru de colaborare incheiat intre F.R.R. și IGSU (Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta), primul din istoria federatiei și pentru a carui incheiere d-nl Constantin NEACSU isi merita toate laudele, nu poate să devina operational decat pe aproximativ 55 % dintre judetele țării. Aceasta situație se datoreaza faptului ca federatia are structuri afiliate doar într-un numar de 22 de judete. Pentru teritoriul ramas neacoperit de către F.R.R. prin membrii afiliați, pentru punerea în aplicare a acestui protocol, ar fi de preferat initierea de către conducerea federatiei a unor discuții cu asociațiile și radio –
amatorii neasociati la F.R.R., discuții în urma cărora să rezulte o colaborare benefica, a carei utilitate se va dovedi în eventualele situații de criza majora
(cutremur major, inundatii, etc. ). Este de preferat ca federatia să comunice membrilor sai asociati o procedura unitara de colaborare la nivelul localitatilor în care isi au sediul, pentru a se putea asigura o colaborare bazata pe aceleasi reguli și principii la nivelul intregului teritoriu acoperit.

Inchiderea cailor de comunicare intre conducerea F.R.R. și marea masa a radioamatorilor din România, distantarea de acestia, evitarea luarii de pozitie ferma în cazul fraudelor, favorizarea pe nedrept a anumitor persoane în detrimentul altora, nerespectarea angajamentelor luate pe plan național și international, toate acestea nu vor duce decat la scaderea numarului celor care vor dori să mai faca parte din această Federație, la indepartarea sponsorilor (care și asa nu se inghesuie să ajute F.R.R.), ajungandu-se la decaderea unei organizații cu o istorie indelungata, a carui membri marcanti au luptat cu cinste și devotament pentru imaginea țării.
Stimate domnule Constantin NEACSU, în scrisoarea de intentie publicata și citita de către domnia voastra cu ocazia Adunarii Generale de Alegeri desfasu –
rata în primavara anului 2012 declarati ca veti manifesta toleranta zero fata de fraude și manifestari rasiste în radioamatorismul romanesc. Din nefericire aceste declaratii ale dumneavoastra nu s-au materializat în nici un fel, din contra ies în evidenta actiuni ale domniei voastre care aprijina astfel de manifestari. Asteptarile marii majoritati a celor care v-au sustinut, s-au bucurat în urma AG din 2012 și au vazut în persoana domniei voastre (ofiter decorat de către Presedintele României) omul capabil să scoata federatia din marasmul în care se afla, au fost inselate, fiind transformate de către actiunile și inactiunile domniei voastre în dezamagiri.

Semnatarii acestui document sunt convinsi de faptul ca la nivelul conducerii F.R.R. va incepe o acerba activitate de denigrare a lor în fata radioamatorilor, de actiuni menite să-i izoleze, precedente în acest sens existand din belsug incepand cu anul 2012. Dorim să asiguram aceste persoane cat și radioamatorii, membri sau nu în structuri afiliate la Federație, de faptul ca pentru noi radioamatoris –
mul reprezinta o pasiune de o viata situata deasupra oricaror interese materiale sau uneltiri meschine de grup, singurul scop fiind promovarea acestei nobile pasiuni în randul celor țineri, ghidarea acestora pe un drum sigur în viata și formarea de caractere tari care să reprezinte cu cinste România. Ocuparea vremelnica a unei pozitii în conducerea F.R.R. nu reprezinta un scop în sine singura dorinta fiind aceea de a contribui la asanarea morala și reabilitarea imaginii radioamatorismului din România.

Semnatarii acestui document solicita conducerii Federației Române de Radioamatorism introducerea să pe Ordinea de zi a Adunarii Generale care se va desfasura în luna martie 2015, lecturarea, oferirea de raspunsuri acolo unde acestea sunt solicitate de către semnatarii documentului și supunerea la vot a propunerilor cuprinse în acesta. Consideram ca se impune și oferirea unui raspuns oficial în scris structurilor afiliate constituite ca parti semnatare ale documentului.

Clubul Sportiv Municipal Zalău YO5KLD (yo5dae yo5ajr))
“ Satu Mare YO5KAW (yo5ohc)
(yo5am)
Clubul sportiv Constanta YO4KRB (yo4dw)
Presedintele Comisiei de Disciplină F.R.R. Tosu Cristian YO8CT
Membri “ “ “ Iuliu Nemeth YO5AJR
“ “ “ “ Lovas Francisc YO5OED

CSM Zalău Dir. Muresan Silviu

26 Februarie 2015

36 de comentarii la „Petiție FRR

 1. Fata de problemele tot mai numeroase am simtit nevia sa initiem aceasta „Petitie” ca o ultima incercare in dorinta de a se indrepta ceva. Cum nimeni nu detine adevarul absolut nici noi nu avem aceasta mentalitate de „increzut” dar am demarat ceva. In numeroasele mele contacte din teritoriul Tarii in general am primit un „feedback” bucuros si uneori enthuziast dar cand a venit vorba de acceptarea si aderare in clar si deschis dupa consultarea membrilor cluburilor multi s-au dat in spate ne acordand in fata aderarea. Unii din frica ca nu mai prinesc fonduri de la FRR derept razbunare, altii pe considerente proverbiale atat de blestemate si jalnice „lasa – ma ce te las si eu sau lasa ca merge si asa” etc. Stim ca lipsa banilor in general ne influenteaza dar oare dezbinarea intre radioamatori se datoreaza pe deplin economicului? Oare si tacerea profunda a unora sau chiar atacurile subiective la persoane tot economicului datoreaza? Noi mai avem in ADN – uri anii blestemati al teroarei anilor inaintea lui 89? Haideti sa dialogam, haideti sa nu trecem sub pres lipsurile, haideti sa mai salvam ceva nu aceasta indeletnicire atat de nobila care incet incet din lipsa de combativitate se transforma in derizoriu aruncand in uitare chiar istoria noastra, istoria oamenilor minunati cu cutiile, cu sarmele lor, omorand si elitele care practica in singuratatea lor trista radioamatorismul devenind „lupii singuratici”. 73 de yo5ajr Miki

 2. A se citi si articolul „O alta cale ” publicat in primavara anului trecut pe ” Radioamator.ro”

 3. Cred ca la punctul 1 referitor la activitatea sportiva MTS caruia i-ati trimis spre stiinta petitia va da un raspuns categoric: in Federatiile Sportive nu pot intra decat structurile sportive (mono si polisportive) iar pentru aceasta este nevoie de inscrierea in Registrul Sportiv care nu este de loc o povara. In baza acestei operatiuni se elibereaza CIS-ul. Ar trebui modificata si Legea Sportului. Nu înteleg cum este incalcat dreptul la asociere. Acesta a fost exercitat atunci cand ne-am infiintat in baza Ordonantei 26/2000 peivind asociatiile si fundatiile?!…Daca am vrut sa fim si asociatie sportiva ne-am inscris in Registrul Sportiv si ne-am afiliat la FRR.
  Despre celelalte lucruri semnalate petiție eu nutresc speranta ca delegatii la Adunarea Generala si conducerea Federatiei noastre vor da dovada de maturitate si chibzuinta si le vor analiza la rece – daca se poate…HI! – si vor adopte si dispune (conducerea) masuri de intrare in legalitate (daca va fi cazul).
  Petitia dv. va fi prezentata la AG a asociatiei noastre care va fi reprezentata la Adunarea generala a FRR de delegatul pe care il vom desemna, probabil presedintele.
  Cu salutari, 73!
  Nicolaie Almasi
  Secretar
  Asociatia Radioclubul Cozia Ramnicu valcea

 4. Buna dimineata
  Un material interesant si care probabil va fi studiat dupa primirea ei de catre FRR.
  Sunt multe idei in acesta si cred ca fiecare punct merita atentie.
  Sper ca aceste opinii sa aiba un raspuns.
  Asa cum am vazut la site FRR, http://www.hamradio.ro/Comunicate/1802201502 se cere parerea membrilor structurilor afiliate care pot apare in urma unor adunari anuale cu privire la propuneri concrete de realizare de activitati care sa fie in organizarea FRR, si care sa fie propuse spre aprobare Adunarii Generala.
  Avand in vedere ca la Bistrita adunarea anuala inca nu s-a tinut, se pare ca autorii au dreptate atunci cand recunosc ca ar putea sa aiba unele reprosuri cu privire la cele afirmate, iar cele prezentate sa fie in realitate pareri personale.

  1. Intradevar Pit, dintr-un exces de zel a aparut ca semnatar si Clubul sportiv Bistrita Eu am vorbit strict in nume personal.Adunrea Generala a membrilor Radioclubului nu a avut inca loc si nimeni si nimic nu-mi da dreptul sa vorbesc in numele lor fara acordul lor , desi sunt puncte la care sunt convins ca ar adera .Voi corecta postarea.
   73, Marius

 5. Ce ar fi daca la urgenta cand trebuie administrat urgent sange contabilii sa impuna – „veniti maine, azi avem inventar”. Unele n natiuni cum e si cel american au devenit constirnti ca viata impune de multe ori luarea unor hotarari, a pune pe tapet anumite probleme inaintea intrunirii congresului. Azi cand beneficiem de retelele de comunicare mai punem problema de timp? Chiar nu putem deveni dinamici, pragmatici, promti in a dezbate ceva? E ridicol ca eu „mos” de 76 de ani sa instig la dinamism la operativitate. Da asa este dupa cum spui Gheorghe – unii se ascund dupa paragrafe care tot ei au construit pentru a asigura o viata si trai tihnit, fara probleme. Iar blestematul de vorba -„Las, ca merge si asa”!!! Treziti-va fara frica – fiti combativi si promti, dinamici ca doar nu suntem o natiune handicapata, din contra.

 6. Este clar ca FRR nu poate merge inainte cu un habarnist si cu un lingusitor la carma. Sau pierdut ani buni prin alegerea lor! Petitia este adevarul ce nu poate fi negat. 73!

 7. Am mai spus-o într-un email expediat inițiatorilor!
  În primele rânduri apar radioamatorii membrii YO8KRR!
  În final nu mai semnează!!!!
  DE CE???!!!
  Asta doar ca să fiu … rău!
  73 Ovidiu-YO2DFA

 8. In atare conditii, presedintele trebuie sa plece sa incerce sa isi faca o jucarie in alta curte nu in curtea FRR.

 9. Nu esti rau Ovidiu chiar daca vrei…hi YO8KRR prin discutiile despre aceasta actiune cu G. Dromereschi a intrat in „calcul”. Cred insa ca „DORNA Group” nu e afiliat la FRR sau gresesc? De fapt in dezorganizarea organizata in evidentele cluburilor afiliate FRR constat un numar mare de cluburi care nu mai functioneaza – in afara de cati-va ca de ex. YO8KOV care are o activitate prodigioasa dar mai sunt si alte. Trist este ca odata ce un club a disparut ca activitate, revigorarea lui este extrem de improbabil. Fenomenul de aparitia a noilor organizatii „not member FRR” oeri cat o intoarcem este un proces natural intr-un organism bolnav care icepe lupta prin producerea anticorpilor dar din pacate aceasta inmultire poate provoca si decesul organului „Mama” sa chiar a intregului.

 10. As Dorna DX Grup face parte (inca) din CSTA Suceava (care, cred ca mai este membru frr ). Am participat la aceasta petitie cu citeva completari. Nu-mi dau seama cum trebuia sa semnam. I-mi cer scuze pt. interventie aici. (cindva am fost catalogati pe aceasta pagina ca ” pasari de balega” ) 73 ! de yo8cln.

  1. Dincolo de toate ideile exprimate in „Petitie” fac aici „copy – Paste” cu ultimul pasaj din demers:
   „Semnatarii acestui document sunt convinsi de faptul ca la nivelul conducerii F.R.R. va incepe o acerba activitate de denigrare a lor în fata radioamatorilor, de actiuni menite să-i izoleze, precedente în acest sens existand din belsug incepand cu anul 2012. Dorim să asiguram aceste persoane cat și radioamatorii, membri sau nu în structuri afiliate la Federație, de faptul ca pentru noi radioamatoris –
   mul reprezinta o pasiune de o viata situata deasupra oricaror interese materiale sau uneltiri meschine de grup, singurul scop fiind promovarea acestei nobile pasiuni în randul celor țineri, ghidarea acestora pe un drum sigur în viata și formarea de caractere tari care să reprezinte cu cinste România. Ocuparea vremelnica a unei pozitii în conducerea F.R.R. nu reprezinta un scop în sine singura dorinta fiind aceea de a contribui la asanarea morala și reabilitarea imaginii radioamatorismului din România.”

   Dovada ca am prevazut demersurile de obstructionare a ideilor verificabile si doveditoare din „Petitie” – am prevazut lasitatea unora, am prevazut tendintele de incalcare a dreptului elementar din CONSTITUTIE – a libertatii de exprimare! Primim telefoane de ingrijorare de repercursiuni de catre cei care au recunoscut justetea fenomenelor semnalate in demers. Intr-adevar acest demers impinge aproape la limita a recunoasterii activitatii FRR, aproape de un iz penal. Un lucru e sigur – din acest „clinch” finalizarea pe bune a aspectelor negative ne va face mai buni, in caz contrar ramane o buba canceroasa care nu poate sa conduca de cat la dezastru in radioamatorism – segmentul FRR. Ce a ce ar fi un mare pacat. Prin aceasta cale va spun ca in cursul saptamanii urmatoare vom emite o scrisoare la FRR in care la insistenta lui Marius YO5AM vom comunica ca din cauza datei programate al adunarii radioamatorilor YO5KUC nu s-a reusit aderarea generala prezentului „Petitie” iar dupa consultarea doar a catorva membri ai clubului YO5AM Marius a declarat aderarea in nume propriu. Felicitari Marius ai dat dovada ca esti din tagma vertebratelor! 73 de Miki

 11. Nu conteaza dr om Ghita. Conteaza cum simtiti in suflet si inima. Multi foarte multi de si au exprimat aderarea la aceasta petitie, pe fata nu au aderat pentru ca e frica de repercursiuni de genul – nu mai primesc nimic din bugetul si asa „vai de mama noastra”, cad in dizgratie etc. Unde traim fratilor? Chiar suferim fara „permisiune” de a grai liber? Romania nu este in anii dictaturii! Dreptul de libera exprimare deocamdata este asigurat prin CONSTITUTIE! Ca gresim? E omeneste dar au curmat si dialogul constructiv? Cine are acest drept blestemat? Dialogul in care daca ma convingi de adevarul tau in mod logic, dialoguri in care te respect daca ma convingi de punctul tau de vedere. Va intreb – azi functioneaza aceasta mentalitate? Pai – haideti sa facem functional! Aceasta „Petitie” nu are menirea sa repara toata aspectele negative care fac ca FRR sa fie in cadere libera dar este si are menire sa trezeasac, sa ne trezeasca din „Tacerea mieilor” inainte de sacrificare dar pentru Dumnezeu – sa nu ne jignim intre noi cu vorbe contondente precum „pasari de balega” etc. daca pretindem ca suntem de aceas „credinta” de a fi radioamatori.

 12. Este bine stiut ca a devenit o traditie participărea echipei reprezentative a F.R.R. în competitia IARU HF, concurs în care, în decursul timpului, s-au obtinut clasari în Top 20. Din nefericire echipa reprezentativa a țării noastre nu are la dispozitie conditiile tehnice existente la dispozitia reprezentativelor naționale care se claseaza an de an pe primele 10 pozitii ale clasamentului mondial.

  Comentariu: Pe langa conditiile de organizare un motiv suplimentar este chiar regulamentul acestui campionat, si anume modul in care se acorda punctele. Zona ITU 28 din care facem parte, cuprinde aproape toata Europa. Simplu fapt ca am fi din ER acorda la fiecare legatura doua puncte in plus (zona ITU 29). La nivel de mii de legaturi acestea conteaza. Pe de alta parte tarile din vestul europei compenseaza acest dezavantaj prin legaturile cu America de nord care practic sunt peste „balta” si propagarea ii avantajeaza.
  Asa ca e nevoie de alte conditii. In urma cu cativa ani am propus la IARU sa se acorde punctele ca in VHF, adica km=punct. Cei care s-au opus au fost nemti, englezi, francezi si spanioli. Si nu in ultimul rand, chiar si-n YO !
  gata comentariul

  De aceea participărea echipei naționale în această competitie se face la limita Regulamentului de Comunicatii pentru Serviciul de Amator din România. Dorim să multumim conducerii ANCOM pentru sprijinul acordat, în general, radioamatorilor din România și în mod special F.R.R. în vederea participării echipei naționale în campionatul IARU HF cat și în alte competiții.
  comentariu: Adica cum???

  An de an reprezinta o problema alcatuirea echipei reprezentative participănta în concursul IARU HF, unul dintre motive fiind și persoana desemnata să alcatuiasca această echipa care, din nefericire controversata, este aceeasi an de an. Pentru a elimina orice disfunctionalitati în ceea ce priveste alcatuirea și participărea echipelor reprezentative în competițiile organizate pe plan mondial, supunem la vot delegaților la AG 2015 propunerea ca presedintii comisiilor de specialitate din cadrul F.R.R., cu participăre în competiții internaționale, să fie persoanele responsabile de convocarea, organizarea și coordonarea acestor echipe. În acest mod vom putea rezolva în mod operativ orice problema care poate să apara în functionarea acestor echipe, dar și responsabilizarea persoanelor care coordoneaza reprezentativele naționale.
  Comentariu; Problema pare-se ca nu este cine coordoneaza, ci optiunile unor operatori care prefera sa lucreze in nume propriu sau pentru cluburile lor. Si este normal sa fie asa!
  FRR nu are cum sa sprijene la fel de eficient aceste statii sau cluburi. in afara unei felicitari pentru rezultat nu stiu ce s-ar putea da!

  Supunem la vot delegaților la AG 2015 și propunerea ca echipele naționale participănte în competițiile organizate în unde scurte și ultrascurte să participe și în alte concursuri internaționale importante, nu numai în competițiile IARU.
  Comentariu; Aici chiar nu inteleg ce ar trebui sa faca federatia. Probabil ca se doreste finantarea acestor activitati. Din cei 5 lei taxa anuala si eventual inca 15 pentru carnet si cei 150 lei din partea fiecarui club nu se aduna cat s-ar dori.(apropo de acesti 150 lei . Acestia se plateau la AG! Nu taxa de 5 lei!)

  Este strict necesar să existe o colaborare la nivel național intre toate organizațiile de radioamatori (F.R.R., SRR, ARR, etc. ) pentru a se asigura o cat mai buna reprezentare a culorilor țării pe plan mondial.
  Trebuie să fim constienti de faptul ca ura și dezbinarea, care este promovata în acest moment în randurile radioamatorilor din România de către o parte din persoanele aflate în conducerea F.R.R. dar și a celorlalte organizații existente la nivel național, nu poate să conduca decat la crearea unei imagini total negative asupra radioama –
  torismului din România,
  Comentariu: Eu nu vad ca FRR doreste ura sau dezbinare !

  această imagine fiind deja serios sifonata de cazurile de frauda în competițiile internaționale în care a fost implicat un radioamator român, din nefericire cooptat și în CA a F.R.R. de către d-nl Constantin NEACSU.
  Comentariu: undeva se propune ca unele abateri sa fie sanctionate Respectiva persoana a fost sanctionata si a ispasit pedeapsa. Acum o sa zica la nesfarsit ca este scos din activitatile noastre. Nu o fi discriminare? Mai cu seama ca are si rezultate….

  propunem delegaților la AG 2015 să traseze drept sarcina S. G. a F.R.R., ca în termen de max. 60 de zile de la data desfasurarii lucrarilor adunarii, să initieze discuții cu reprezentantii acestor asociații pentru gasirea unor modalitati de colaborare la nivel național. Propunem ca S. G. a F.R.R. să informeze periodic comunitatea radioamatorilor din România, prin intermediul emisiunilor QTC și a site-ului oficial a federatiei, despre modul cum decurg aceste discuții, colaborarile existente intre organizații, propuneri primite, etc.
  Comentariu: din cate cunosc nu s-au primt la federatie propuneri de la alte grupari. Sunt de acord ca ar fi necesara o intalnire pentru ca este loc pentru toata lumea sa faca cate ceva. Daca pot si vor!

  Nu am vazut nicaieri cuvantele: Noi(Eu)ne angajam sa facem cutare lucru.
  Numai sa se traseze sarcinipe care sa le faca federatia sau angajatii ei!

  Concluzia: Intr-un singur paragraf ingramadite idei diverse.

 13. Am citit cu atentie materialul, felicitari pentru initiativa, sper ca va fi dezbatut si de Adunarea generala. Desi salut scoaterea in evidenta a unor neajunsuri si identificarea celor vinovati, nu pot fi de acord cu toate punctele mentionate in petitie.
  In primul rand, eu militez pentru indepartarea activitatii de radioamatorism ca forma de organizare „sportiva”. Sunt multe argumentele si nu o sa le insir acum, dar pentru mine este evident ca printre cauzele principale pentru care radioamatorismul nu evolueaza si este atat de ineficient in Romania este subordonarea fata de Ministerul Tineretului Sportului. Asa ca toate propunerile cu CIS, legitimatii sportive, cluburi sportive afiliate, puncte in competitiile internationale, pe mine ma lasa rece, caci reprezinta tot atatea elemente birocratice si obstacole care nu sunt necesare.
  Referitor la introducerea benzii de 160 metri in YO DX HF Contest, pledoaria nu este suficient argumentata in material. Eu unul sunt impotriva unei asemenea masuri si am explicat nu o data, si pe indelete, motivele pentru care adaugarea acestei benzi nu ar aduce nimic bun, ci poate dimpotriva. In primul rand cei care decid daca banda de 160 de metri trebuie sau nu sa fie adaugata in regulament, trebuie sa stie cum este propagarea pe aceasta banda pe timpul verii. Banda este deschisa doar noaptea, care este scurta, iar nivelul zgomotului atmosferic este foarte mare. Despre legaturi DX nu poate fi vorba. In cel mai bun caz se poate acoperi Europa si asta cu antene bune si putere. Titlul concursului contine si cuvantul „DX”, ceea ce sugereaza ca in acest concurs sunt promovate legaturile la mare distanta. Participantii de pe alte continente vor fi defavorizati, caci nu vor putea colecta multiplicatori pe 160 de metri (tari si judete) asa cum pot sa faca tarile din jurul Romaniei. Si pentru a ne convinge de oportunitatea utilizarii benzii de 160 de metri in concursuri in luna august, sa vedem cateva concursuri internationale din acea luna in ce benzi sunt active:
  SARL HF Phone Contest: 80, 40, 20m
  WAE DX Contest, CW: 80, 40, 20, 15, 10m
  SARTG WW RTTY Contest: 80, 40, 20, 15, 10m
  SCC RTTY Championship: 80, 40, 20, 15, 10m
  SARL HF CW Contest: 80, 40, 20m
  Mai exista o sectiune referioare la CM IARU, privind organizarea, echipele etc. Din nou, importanta acestui concurs este doar artificial elevata in cadrul FRR pentru titulatura lui „mondiala”, adevarul fiind insa ca performantele obtinute in acest concurs nu sunt neaparat la cel mai inalt nivel, asa incat tapajul cu cine este desemnat, cand si cum sa organizeze echipele, mie nu mi se par importante.
  Cat despre colaborarea dintre FRR, SRR si ARR, eu mai degraba as deschide o discutie cum este posibil sa existe intr-o tara normala mai mult decat o organizatie nationala care sa reprezinte si sa apere drepturile radioamatorilor? Cum poate exista o concurenta intre mai multe cluburi nationale, cata vreme nu exista vreun castig, vreun profit, munca se desfasoara voluntar si organizatiile au aceeasi ideologie, respectiv promovarea si reprezentarea radioamatorismului in tara si in lume? As fi apreciat mai degraba identificarea acelor masuri care sa faca FRR sa redevina singura asociatie de radioamatori la nivel national, pentru ca doar astfel ea ar fi eficienta in relatia cu celelalte organizatii. Printre masuri s-ar numara reformarea asociatiei nationale intr-una nesubordonata sportului.
  In final sunt totusi de acord cu concluzia ca actualii nostri alesi nu s-au ridicat la inaltimea asteptarilor radioamatorilor pe care ii reprezinta. Ma intreb, ii poate inlocui cineva? Se ofera cineva sa depuna efortul sa impace si MTS-ul caruia sa-i dea rezultate „sportive”, si radioamatorii, carora sa le ofere serviciile pe care radioamatorismul ca definitie le solicita? Greu de crezut sa existe asemenea sacrificati. A existat un om pasionat care muncit din greu de unul singur sa faca aceasta munca, dar Vasile nu mai este printre noi.

 14. Dincolo de toate ideile exprimate in „Petitie” fac aici „copy – Paste” cu ultimul pasaj din demers:
  „Semnatarii acestui document sunt convinsi de faptul ca la nivelul conducerii F.R.R. va incepe o acerba activitate de denigrare a lor în fata radioamatorilor, de actiuni menite să-i izoleze, precedente în acest sens existand din belsug incepand cu anul 2012. Dorim să asiguram aceste persoane cat și radioamatorii, membri sau nu în structuri afiliate la Federație, de faptul ca pentru noi radioamatoris –
  mul reprezinta o pasiune de o viata situata deasupra oricaror interese materiale sau uneltiri meschine de grup, singurul scop fiind promovarea acestei nobile pasiuni în randul celor țineri, ghidarea acestora pe un drum sigur în viata și formarea de caractere tari care să reprezinte cu cinste România. Ocuparea vremelnica a unei pozitii în conducerea F.R.R. nu reprezinta un scop în sine singura dorinta fiind aceea de a contribui la asanarea morala și reabilitarea imaginii radioamatorismului din România.”

  Dovada ca am prevazut demersurile de obstructionare a ideilor verificabile si doveditoare din „Petitie” – am prevazut lasitatea unora, am prevazut tendintele de incalcare a dreptului elementar din CONSTITUTIE – a libertatii de exprimare! Primim telefoane de ingrijorare de repercursiuni de catre cei care au recunoscut justetea fenomenelor semnalate in demers. Intr-adevar acest demers impinge aproape la limita a recunoasterii activitatii FRR, aproape de un iz penal. Un lucru e sigur – din acest „clinch” finalizarea pe bune a aspectelor negative ne va face mai buni, in caz contrar ramane o buba canceroasa care nu poate sa conduca de cat la dezastru in radioamatorism – segmentul FRR. Ce a ce ar fi un mare pacat. Prin aceasta cale va spun ca in cursul saptamanii urmatoare vom emite o scrisoare la FRR in care la insistenta lui Marius YO5AM vom comunica ca din cauza datei programate al adunarii radioamatorilor YO5KUC nu s-a reusit aderarea generala prezentului „Petitie” iar dupa consultarea doar a catorva membri ai clubului YO5AM Marius a declarat aderarea in nume propriu. Felicitari Marius ai dat dovada ca esti din tagma vertebratelor! 73 de Miki

 15. FRR, SRR,ARR pot coexista. Daca nu ma inseala memoria la infiintarea SRR unul dintre cei care au sa zicem sprijinit aceasta societate a fost si secretarul general de atunci YO3APG Vasile Ciobanita. Deci se poate coexista. Marea problema e erijarea acestor societati in reprezentantiai radioamatprismului romanesc. Aici din pacate FRR pierde prin latura sportiva care nu-i permite sa aiba membri radioamatori individuali ceea ce indeparteaza multi dintre potentialiisai membri . Celelalte societati/asociatii sa zicem, se descalifica prin statutul lor si aici nu ma refer la tot statutul lor poate mult mai bun decat cel al FRR ci prin cauza membrilor constituienti sau cum s-o fi numind care le da drept de veto acestora. ASand in vedere ca membri unora din structuri sunt membri si ai FRR poate totusi se va gasi o punte care sa ne uneasca.
  Referitor la participarea in IARU si o spune un om care priveste din exterior acest fenomen, poate nu neaparat liderul ar trebui schimbat ci felul in care se ridica problema. Toti spun ca in acest concurs participa o echipa nationala, nu neaparat a FRR ci luand in considerare cine se chinuie sa o injghebe as spune mai curand ca e a YODX-ului. Poate daca s-ar privi astfel lucrurile si nu s-ar umbla cu amenintari in culise, poate multe dintre punctele de lucru dotate din YO ar participa la ea. O rugaminte sincera spun eu face mai mult decat o amenintare. Felicitari pentru petitie indiferent cine o semneaza si atentie la termenele de depunere a ei, altfel si acest demers va esua.
  Cu stima, YO8DHD (un hobbyst)

  1. YO8DHD
   Cand a aparut SRR cei care l-au infiintat(printre care si eu!) au avut in vedere acel drept de veto nu ca sa se „inchida” gura, ci pentru a exista o parghie in cazul in care majoritatea membrilor ar fi dorit sa schimbe profilul existent si sa se treaca la altceva.
   Cel putin pana azi nu s-a aplicat prevederea respectiva!
   Speram ca in termenul dat de statutul FRR sa se depuna propuneri concrete privind unele masuri de imbunatatire a activitatii noaastre. Petitia ar trebui sa fie trimisa la FRR. Petitia este de fapt o prezentare a catorva probleme. Unele legate de activitatea federatiei, altele legate de conducerea federatiei si unele probleme cerute de unele persoane.
   De fapt o propunere ar trebui sa cuprinda:
   1 Situatia actuala(Avand in vedere ca….)
   2.Situatia ce se doreste(Considerand ca…..)
   3.Propunerea de a ……..
   Pentru fiecare situatie cate una.
   In acest fel la AG se poate discuta concret, mai cu seama ca ele find publicate pot fi abordate si dezbatute, iar AG sa se incheie discutiile si sa se voteze.
   Nu stiu daca

  2. YO8DHD
   Cand a aparut SRR cei care l-au infiintat(printre care si eu!) au avut in vedere acel drept de veto nu ca sa se „inchida” gura, ci pentru a exista o parghie in cazul in care majoritatea membrilor ar fi dorit sa schimbe profilul existent si sa se treaca la altceva.
   Cel putin pana azi nu s-a aplicat prevederea respectiva!
   Speram ca in termenul dat de statutul FRR sa se depuna propuneri concrete privind unele masuri de imbunatatire a activitatii noaastre. Petitia ar trebui sa fie trimisa la FRR. Petitia este de fapt o prezentare a catorva probleme. Unele legate de activitatea federatiei, altele legate de conducerea federatiei si unele probleme cerute de unele persoane.
   De fapt o propunere ar trebui sa cuprinda:
   1 Situatia actuala(Avand in vedere ca….)
   2.Situatia ce se doreste(Considerand ca…..)
   3.Propunerea de a ……..
   Pentru fiecare situatie cate una.
   In acest fel la AG se poate discuta concret, mai cu seama ca ele find publicate pot fi abordate si dezbatute, iar AG sa se incheie discutiile si sa se voteze.
   Nu stiu daca anul acesta treburile vor functiona, dar asa ar fi normal.
   Imi pare rau ca sedinta Consilului de Administratie a fost amanata din „tz” motive! Ar fi fost bine de facut unele precizari din partea CA.

 16. Ciprian
  „Se ofera cineva sa depuna efortul sa impace si MTS-ul caruia sa-i dea rezultate „sportive”, si radioamatorii, carora sa le ofere serviciile pe care radioamatorismul ca definitie le solicita? Greu de crezut sa existe asemenea sacrificati. A existat un om pasionat care muncit din greu de unul singur sa faca aceasta munca, dar Vasile nu mai este printre noi.”

  Se pare ca se „pedaleaza” pe ideea ca federatia tine numai cu sportivii!
  Dupa mine acest lucru este neadevarat!
  Este totusi adevarat ca dupa disparitia lui Vasile lucrurile au fost lasate
  la voia intamplarii. Nici unul din anteriorii SG sau altii nu s-au implicat precum Vasile. Astfel o serie de activitati au preluate de unii sau alti, nu ca federatia nu le poate face, ci din comoditatea unora din federatie.
  Exista o singura mentiune ca la Campionatele nationale pot participa numai sportivi legitimati cu viza la „zi” si nicaeri altundeva nu am vazut ca cineva sa fie dat la o parte. Ei pot participa, dar nu intra in clasamentul ce se trimite la MTS. Chiar si la Campionatul multiband al Romaniei- YO DX Contest exista posibilitatea sa participe cine doreste, cu exceptia categoriilor unde se decern titlurile de campion national. Daca totusi participa la acele categorii, nu va fi inclus in clasamentul dat.
  Daca doreste, se adreseaza la una din structurile sportive afilate la FRR, devine membru la clubul respectiv si cu titulatura de „sportiv” el poate participa si la acele categorii. Este optiunea fiecaruia unde doreste sa lucreze si sa se claseze. Daca vrea!
  Exista senzatia ca federatia nu face decat treburi „sportive” ! Acest lucru este intretinut de numeroasele comentarii ce apar. Se incearca crearea de structuri paralele care sunt si in federatie, tocmai ca vezi, acele lucruri nu sunt sportive!
  Din pacate, ca si in viata de zi cu zi, interesele sunt divergente, si existand posibilitatea de a mai avea o solutie, treburile ar putea fi separate.
  Se pare ca totusi in spatele fiecarei astfel de activitati sunt si unele interese financiar ca urmare a unor actiuni in afara sportului.
  Cat priveste reprezentarea intereselor YO la organizatii nationale sau internationale ele pot fi facut grupat, dar pana in acest moment cei din federatie nu au fost cautati, ci chiar au fost ocoliti! Asta in ideea ca ar avea si ei o vorba de zis. Sunt convins ca daca ar dori se poate discuta
  orice problema de reprezentativitate. Daca vor!

 17. Am rimis un mesaj care a fost catalogat ca „spam”
  Daca titularul site i-l poate recupera si posta ar fi OK
  Altfel nu are rost……

  1. Imi pare rau Pit, nu am primit ni-ci un mesaj de-al tau in SPAM.
   Poate reusesti sa-l postezi din nou

  2. Dani si Adrian (yo5bfj)mesajele voastre au venit ca spam si din eroare le-am sters.Poate puteti sa le trimiteti din nou.cu scuze si multumiri pt. intelegere

 18. FRR nu „tine numai cu sportivii”. FRR nu are *decat* sportivi in organizatie si nu pierde nicio ocazie de a accentua asta. Pentru FRR nu exista decat membrii (sportivii) si restul radioamatorilor, carora nu le acorda prea multa atentie. Abordarea birocratica si joaca de-a sportul in ultima vreme este evidenta si probabil conducerea vrea sa diferentieze FRR fata de alte organizatii si astfel sa explice de ce lumea nu isi regaseste aspiratiile si interesele in actiunile Federatiei. Probabil astfel conducerea sa pregateste sa explice de ce mai bine de 60% din radioamatori, potrivit unor sondaje, considera ca activitatea in 2014 a fost nesatisfacatoare.

  Decizia cu participarea in campionatele nationale numai numai a celor cu legitimatii sportive vizate pe anul in curs e de-a dreptul odioasa, nu stiu cine a putut sa vina cu o asemenea initiativa. Dealtfel chiar si aparitia legitimatiilor sportve, „un vis și o
  dorință mai veche a tuturor radioamatorilor YO” (YO3IRC) e o actiune facuta fara sens. Fata de cine sa ne legitimam? Nu era suficient ca in campionatele nationale numarul de participanti a scazut dramatic dupa introducerea unui regulament neinteresant si cateva episoade comice de arbitraj? Acum trebuie sa ai si viza pe legitimatie ca sa participi. In fine, campionatele interne erau oricum pe butuci, necazul este ca decizia vine sa afecteze acum YO DX HF Contest.

  Dupa o truda de 15 ani de cand s-a schimbat regulamentul si apoi imbunatatit in cateva randuri, dupa propaganda facuta an de an, dupa organizarea si arbitrarea excelenta a concursului de la un an la altul, acum cand YO DX HF Contest a devenit un concurs popular, printre cele mai apreciate concursuri regionale, acum vine CA sa monetizeze interesul pentru concurs si decide ca pentru a participa, radioamatorii YO trebuie sa platesca bilet de intrare. Da, cunosc replica, o vad frecvent pe internet si in email, cam de la aceleasi persoane, sunt categorii garla la care cei care nu poseda legitimatie sportiva pot sa participe. Numai ca radioamatorii nu isi aleg categoria de participare in concursuri in functie de legitimatiile sportive, ci in functie de alte criterii, printre care se numara echipamentul, priceperea la un mod de lucru sau altul, experienta in concurs, propagarea, timpul avut la dispozitie si altele. Cele mai interesante categorii sunt tocmai cele la care conducerea FRR a decis sa ingradeasca participarea. Atunci cand s-a elaborat regulamenul nu s-a avut in intentie vreo discriminare intre radioamatorii YO, indiferent daca sunt sau nu membri ai FRR. In concursurile internationale echivalente printre regulile pe care trebuie sa le respecte radioamatorii indigeni nu se numara nevoia de apartenenta la asociatia nationala, chiar daca in numele asociatiei nationale se desfasoara competitia. Credeti ca daca ar fi existat o asemenea regula absurda in ARRL DX Contest ar mai fi fost o asemenea participare in weekendul anterior? Credeti ca radioamatorii americani cu care ati facut legaturi in concurs au “legitimatia la zi” sau sunt macar membri ARRL? Nici pomeneala. FRR ar trebui in primul rand sa caute sa mareasca numarul participantilor YO, indiferent daca sunt sau nu membri. Sunt judete care nu au cluburi afiliate, trebuie data o sansa sa se participe si de acolo, fara a se impune la ce categorii acestia sa opereze. Conducerea FRR ar trebui sa se bucure si sa fie onorata ca radioamatori care nu sunt membri doresc sa participe in YO DX Contest ca sa-si reprezinte tara si judetul.

  In fine, sunt multe de spus, cert este ca pentru a permite aplicarea unei asmenea prevederi nastrusnice regulamentul ar trebui modificat, caci nu face deocamdata nicio referire la eligibilitatea participantilor romani. De altfel este si de asteptat ca toti radioamatorii YO sunt bineveniti la orice categorie, chiar si din titlul competitiei: YO DX HF Contest. Daca aceasta restrictie este aplicabila la editiile urmatoare ale concursului, titlul acestuia ar trebui sa se limiteze la cel oficial: Campionatul de unde scurte multiband al Romaniei.

  O scrisoare deschisa in acest sens a fost deja trimisa conducerii FRR si va fi publicata in curand.

  1. Ciprian
   Se pare ca si tu esti prizonierul celor care vor sa faca o linie de demarcatie intre radioamatori „sportivi” si alti radioamatori.
   Pierzi din vedere ca activitatea federatiei este de fapt desfasurata in structurile sportive care sunt afiliate. Fiecare structura sportiva are membri sai proprii. Acestia pot fi radioamatori „sportivi” sau „nesportivi”, sau chiar sustinatori!
   Este dreptul fiecarei structuri sa decida cum isi organizeaza activitatea. Radioamatorii „sportivi” sunt aceea care participa in competitiile oficiale ale federatie. La aceste competitii oficiale unde se acorda titlul de campion national este necesar ca sportivul sa posede acea legitimatie de sportiv. Ramane la latitudinea fiecarei structuri sportive sa decida pe cine trimite la Campionatele Nationale. Asa ar fi normal….
   Spre deosebire de numeroasele cancursuri internationale unde participantul primeste din partea organizatorilor o diploma sau un trofeu de pus pe perete sau in vitrina, la sport se pot obtine si titluri sportive. Unii le doresc si participa alaturi de alti sportivi.
   Cei care nu indeplinesc aceste conditii conform Legii sportului nu pot intra in clasamente. De fapt ei pot participa, dar nefiind legitimati nu pot avea acces la rezultatele ce se acorda numai sportivilor si nu intra in clasamente ce se trimit la MTS
   FRR primeste pe baza de programe anumite sume de bani ce sunt destinati sportului de la MTS.
   Alaturi de concursurile gen „Campionat” exista numeroase alte concursuri unde cei care doresc pot participa fara nici o opreliste. Chiar se recomanda sa fie ca o etapa de pregatire pentru a vedea cum este lupta pentru castigarea unui loc fruntas. Chiar si tu esti membru de onoare al FRR aprobat de AG. Felicitari pentru acest lucru. Dar membri de drept ai FRR sunt structurile sportive (cluburile) din care o parte sunt de drept privat.
   De fapt acolo se desfasoara activitatile!
   Cat priveste YO DX Contest, am toata aprecierea pentru modul in care ai participat la popularizarea acestei competitii. In cadrul ei este si un segment pentru radioamatorii „sportivi”, precum si categorii la care poate participa oricare radioamator cu autorizatie ANCOM. Aici nu li se cere sa fie legitimati ca „sportivi” si nu primesc recunoastere sportiva, ci diplome si/sau trofee.
   Cat priveste scaderea participantilor la diversele „campionate”
   Aici cred ca un rol nefast il au si comentariile facut de unii sau altii privind participarea.
   Dar la fel de adevarat este ca fata de perioada in care numarul participantilor era mare au aparut modificari organizatorice. Mai mult sau mai putin benefice. Un necaz este ca media de varsta tot creste…..
   Regulamentul in vigoare a fost introdus ca urmare a unor decidenti care ulterior s-au retras lasand mostenire ceea ce se gaseste in regulament
   Decizia de a participa sau nu este totusi la cei care vor lucra sau nu. Daca vor sa castige sau nu campionatul. Practic nu exista un numar infinit de locuri 1 asa ca unii vor fi sus, iar ceilalti in ordine descrescatoare mai jos. Daca participa unul singur nu este vreo branza ca nu se poate acorda titlul.
   Nu trebuie sa iti explic ca in tara mai sunt cluburi care sunt departamentale si care primesc finantare(nu de la federatie !) pe plan local pe baza rezultatelor sportive obtinute.
   FRR nu se poate compara cu ARRL! Daca ar avea numarul de membrii cat sunt in SUA, Germania sau alte tari cu multi cotizanti poate nu ar mai fi nevoie de sustinere de la MTS! Dar aceste sunt conditiile din YO.
   Asta este parerea mea. Nu stiu daca se pupa cu cele ale tale. Cum zicea cineva, dreptul la opinie este garantat de Constitutie.

 19. Buna Pit,
  Stiam cine sunt cei trei membri fondatori de la Vasile, dar tot daca imi aduc bine aminte la un moment dat s-a pus in discutie aparteneta celor din YO2 la aceast club si marul discordiei a fost tocmai acest drept de veto. Dar cel putin deocamdata acest lucru este istorie.
  Referitor la petitie, eu o percep ca o tragere de urechi cu punct si virgule cu cateva paragrafe foarte bine punctate. O petitie nu reprezinta doar cele trei puncte pe care le-ai scris, ea in cazul de fata scoate la iveala niste fapte, repet cel putin in cateva puncte atinse, la care punctele 2 si 3 ar trebui cercetate de catre alte foruri. Nu stiu cum sa zic dar in deplasarile pe care le fac cu serviciul, eu stiu doar un singur lucru, ceea ce am luat ca avans trebuie sa fie egal cu decontul plus depunerea diferentei, daca nu depun aceasta diferenta, mi se opreste din salar. Cheltuielile pe care le fac cu deplasari trebuie sa aiba in spate o aprobare din partea cuiva sau macar o delegare. Este numai unul din punctele ridicate de petitie. Indepartarea de la punctele care „frig” prin ridicarea celor mai mici dintre acestea este o practica veche deci nu o mai comentez.
  Ce vreau sa spun ca un ultim punct, problema 160m s-a discutat si s-a rasdicutat pe diverse forumuri. Unul din raspunsurile date de oficialii de la FRR acum cativa ani a fost ca nu s-a facut o propunere hai sa zicem oficiala care sa poata fi pusa in discutie/votata. Acum aceasta propunere este facuta zic eu official si conform legilor din Romania in termen de 30 de zile de la primirea ei trebuie sa I se si raspunda. Altfel legile romanesti definesc bine acest lucru. Inca o data sper ca petitia sa fie depusa official cu semnatura de primire ca ea sa poata fi luata in discutie. Daca acesti termeni sunt respectati de petent si nu se discuta, atunci iar exista sanctiuni pentru cel care impiedica acest lucru.

 20. Nu mai revin cu cele spuse anterior in mesajul din spam, dar este evident ca o perioada mai nefasta pentru FRR nu sa inregistrat niciodata. Conducerea mai mult decat slaba, formata din Neacsu & Burducea au reusit sa strice toata viata radioamatorilor in numai doi ani de la alegeri. Este timpul ca linguseala si falsitatea impletita cu obedienta si orgoliul personal sa lase radioamatorismul in pace. Poate cu aceasta petitie se vor trezi la realitate acesti conducatori de carton care experimenteaza pe noi ceea ce nu le-a iesit lor in viata. 73!

 21. In curind, dupa inregistrarea la parchet, voi posta continutul unei plingeri penale, formulata impotriva conducerii F.R.R. pentru savirsirea infractiunilor de inselaciune, santaj si violarea secretului corespondentei, aspecte ce seregasesc si in petitie. Salutare la toti ! YO3AS

 22. Draga Pit,

  Nu cred ca sunt prizonierul celor care vor sa faca o linie de demarcatie intre radioamatori „sportivi” si alti radioamatori. Eu nu fac decat sa observ cum vocabularul celor ce conduc miscarea de radioamatori din Romania nu contine decat expresii din lumea sporului, de parca am fi pe stadion. Eu, spre deosebire de dv, ca si de multi altii, am ocazia sa duc o viata activa de radioamator si ca membru al unei alte societati nationale care intelege ce este radioamatorismul si ii pasa atat de membrii cotizanti, cat si de toti radioamatorii W, atunci cand ii reprezinta.

  Radioamatorismul este sport in Romania dintr-o conjunctura, dintr-o intamplare care a facut la un moment dat in timp, acum aproape 50 de ani, ca cea mai potrivita institutie sa conduca activitatea radioamatorilor sa fie Ministerul Sporturilor, sau cum s-o fi numit atunci. Concursuri de radioamatori? Excelent, le facem „competitii sportive”, iar participantii se cheama „sportivi”. Rezolvat. De atunci a urmat o serie continua de improvizatii pentru a armoniza radioamatorismul cu sportul. Pe atunci nu se putea mai mult, asa erau vremurile. Din pacate FRR a avut un ragaz 25 de ani din 1990 incoace ca sa se reformeze si sa devina o asociatie autonoma, de sine statatoare, care promoveaza cercetarea si experimentarea in domeniul undelor radio, asigura comunicatii de urgenta la nevoie, popularizeaza acest hobby in randul tinerilor, ofera servcii QSL, tipareste reviste, se lupta sa obtina drepturi la instalarea de antene, promoveaza performantele DX sau in concursuri si altele. Deschideti regulamentul de comunicatii pentru serviciul de amator si cautati (CTRL/F) cuvantul „sport”, sa vedeti de cate ori apare – de 0 ori.

  Eu inteleg explicatiile pe care le-ati dat despre participarile radioamatorilor YO in concursuri, dar ele nu sunt decat tot atatea improvizatii si carpeli ca sa sune a fi „sportive” niste activitati competitionale care nu au nicio legatura cu sportul. Printre aberatiile rezultate in urma alinierii concursului YO DX HF Contest cu un campionat sportiv agreat de MTS se numara si echivalarea categoriei Single Operator Low Power Mixed cu Individual Juniori II. Campionul are 75 de ani? Nu conteaza, e Junior II, campion sa fie. M-am uitat de curiozitate pe internet sa vad diferenta intre Juniori I si Juniori II – Juniorii II au varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani, adica sunt mai tinerei 🙂 Si acesta este doar un exemplu de „aliniere” cu sportul.

  Nu mi-a explicat nimeni pana acum fata de cine sa se legitimeze cei care poseda legitimatia de sportiv? Pentru ca e vorba de o legitimatie in toata regula, care trebuie tinuta la purtator, are poza, tot tacamul. Fata de sotie, prieteni, vecini? Poate ma lamureste cineva. Nu de alta, dar mi-am comandat si eu o legitimatie, sa stiu la ce sa ma astept. Cat priveste cerinta ca participantii YO sa fie membri FRR si cu legitimatie la zi ca sa fie in cutare clasamente, eu nu vad ca regulamentul sa specifice asa ceva si nu este nici pe departe ceva implicit. Spre comparatie, in toate celelalte regulamente la concursurile interne, cand nu se specifica eligibilitatea participantilor, se considera ca toti radioamatorii YO au aceleasi drepturi de a opera in oricare dintre categorii. Aceeasi constatare se poate face si pentru concursurile echivalente organizate de asociatii din alte tari. Prin urmare pentru a putea impune cerinta ca participantii YO sa fie membri FRR sau, si mai mult, sa aiba legitimatie sportiva vizata la zi, regulamentul trebuie modificat ca sa mentioneze expres acest aspect. Cred ca ar trebui si girul AG pentru o asemenea modificare, profunda, zic eu.

  Deci FRR poate sa o duca mai departe cu joaca asta de-a sportul, daca aceasta este dorinta radioamatorilor YO. Pentru cei mai multi dintre ei radioamatorismul a fost un sport toata viata lor, deci pare astazi ceva normal. Este mai simplu status-quo-ul. Cu cat conuducerea actioneaza mai birocratic si mai „sportiv”, cu atat vor aparea mai multe alte si alte cluburi care sa se ocupe separat de activitatile de radioamatorism, asa cum sunt ele definite in regulament si va fi tot mai greu ca in Romania sa existe o singura organizatie care sa apere interesele radioamatorilor YO.

  >Daca ar avea numarul de membrii cat sunt in SUA, Germania sau alte tari cu multi cotizanti poate nu ar mai fi nevoie de sustinere de la MTS! Dar aceste sunt conditiile din YO.

  Eu cred ca nu se poate spune un asemenea lucru pana nu se face un studiu serios, de fezabilitate, dar trebuie ca cineva sa fie cu adevarat interesat sa il faca. Din cate stiu YO4UQ a facut o asemenea analiza pe care a prezentat-o la un Simpozion YO, poate ar trebui citita.

 23. Pun si eu inca o intrebare. A vazut cineva acele legitimatii FRR? Daca statutul FRR nu permite decat asocierea unor structure sportive (detinatoare de CIS), cum poate FRR sa elibereze legitimatii sportive pentru indivizi? Acestia nu pot detine CIS „pe persoana fizica” deci nu pot fi membri ai FRR decat prin cluburile la care sunt legitimati. Prin urmare daca eu detin legitimatie de membru vizata si paravizata, al unui club care face parte din FRR de ce imi mai trebuie legitimatie tip FRR? Legitimatia de „sportiv” in cadrul unui club cu CIS imi da legal dreptul sa particip in competitiile interne si internationale de profil sub culorile acestui club. In clipa in care posed legitimatia tip FRR (nu zic legitimatie FRR) eu mai reprezint acest club? Nu cumva aici se bat cap in cap niste articole din legi?
  Repet, conform legii sportului apartenenta la un club cu CIS afiliat unei federatii de profil imi da dreptul -daca ma calific din punct de vedere a rezultatelor- de a participa la competitiile organizate de federatia de profil. De ce mai trebuie inca o legitimatie?

 24. Felicitari stimabile Ciprian pentru radiografia si o analiza extrem de precisa asupra problemelor de finete facute. Te rog sa imi permiti sa fac o precizare si anume ca intradevar daca FRR avea curaj si facea pasul catre o asociatie moderna (ARRL, DARC,etc) alta era fata radioamatorismului YO acum. (Sa nu uitam ca a fost o incercare acum doi ani pe care au avut grija cei care acum si/au rupt gatul, sa o inabuse in fasa). Acum cand au vazut ca alta societate (nu vreau sa ii zic pe nume) sa dezvoltat constant si sanatos si a parcurs un drum neasteptat de spectaculos, conducerea FRR a inceput sa se fataie pe scaunele devenite din ce in ce mai neincapatoare si sa isi puna intrebari cum de a fost posibil asta fara „coordonarea si aprobarea lor”! Experimentul a fost facut, rezultatul este clar ca: se poate! mai ramane sa asteptam natural ca FRR sa intre pe un drum parcurs deja de altii care sper sa nu se supere ca FRR le calca pe urme. Speram si la o colaborare cu cei care au aratat ca se poate si altfel, desi nu prea imi pun mari sperante din cauza ca ii vad ca au obiectivele lor, drumul lor ideile lor, si care trebuie sa recunosc, ca sunt novatoare si atractive pentru acest domeniu! 73! Dan

 25. Sănătate și bună înțelegere între radioamatorii YO ! Apreciez strădania lui Pit de a păstra radioamatorii YO uniți în jurul FRR (i-am și spus-o personal la întâlnirea de la Buzău);în acelaș timp apreciez observațiile și părerile pertinente ale lui Ciprian, acest sufletist prieten al radioamatorismului romănesc. Dacă judecăm din punct de vedere strict al regulamentului FRR, Pit,împreună cu Almasi Nicolae, au dreptate:FRR este o federație de cluburi SPORTIVE iar titlurile de campioni SPORTIVI nu pot fi acordate decât unor SPORTIVI legitimați.Dar aici există mai multe anomalii. Prima ar fi că i se pretinde unui sportiv DOUĂ legitimații:una emisă de clubul SPORTIV afiliat la FRR,și alta emisă chiar de FRR! A doua anomalie este că unele campionate organizate de FRR(Campionatele Naționale US și UUS,Campionatele Internaționale US-YODXHF și UUS),NU SUNT CONCURSURI SPORTIVE! Radioamatorismul este o activitate complexă,care cuprinde ramuri ce se pot întradevăr încadra ca sport(RGO, telegrafia viteză),pentru care organizatorul concursurilor trebuie să asigure niște condiții de desfășurare a lor(locații specifice, echipamente,deplasarea și cazarea concurenților,etc.);în schimb,concursurile în US și UUS nu au tangență cu sportul decât ca spirit de competiție! La concursurile radio ar trebui să poată participa (și să câștige)orice radioamator,indiferent dacă este sau nu membru al unui club de radio afiliat. Este imperios necesar ca CA al FRR să facă o analiză serioasă și autocritică a activității sale,să ia în considerație această Petiție și comentariile aferente,să răspundă punctual la toate problemele ridicate de acestea și să înceapă operațiunea de modificare a Regulamentului FRR,astfel ca FRR să poată reprezenta cu adevărat pe TOȚI radioamatorii din România. YO4US

 26. Intrucat in ultimele 36 de ore nimeni nu si-a manifestat dorinta de a-si spune si prezenta parerea privitor la subiectul acestei postari consider ca nu mai prezinta interes si din acest moment comentariile sunt inchise

Comentariile sunt închise.